כיצד מחושבת עלות הנסיעה

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים

פרטים על התעריפים הנוכחיים זמינים בדף התעריפים.

בעת ביצוע הזמנה באתר או דרך האפליקציה ב-iOS (גרסה 3.50 ומעלה) או ב-Android (גרסה 3.15 ומעלה), מחושב תעריף נסיעה קבוע. באפליקציות הפועלות על גרסאות אחרות של טלפונים ניידים, יוצג תעריף משוער.

עלות הנסיעה מחושבת בהתאם לתעריף שנבחר, למרחק עד לכתובת היעד, לזמן הנסיעה, למצב התנועה, ולתנאי מזג האוויר.

העלות הקבועה לא תעלה גם אם תתיקע בפקק תנועה בלתי צפוי או אם הנהג ייאלץ להחליף מסלול. העלות תחושב מחדש רק אם תחרוג מזמן ההמתנה החינמי, תשנה את היעד הסופי או תבקש מהנהג לעשות עצירה בדרך.

הערה: באזורים מסוימים אין אפשרות לקבל תעריף קבוע. במקום זאת, יחושב תעריף משוער.

באזורים אלו העלות המשוערת תוצג בתחילת הנסיעה (שבדרך כלל מופיעה בצורה בולטת עם הסימן הרלוונטי במידה ובחרת את מקום האיסוף והיעד). העלות הסופית עשויה להיות שונה מהעלות המשוערת.

אם לא ציינת את היעד בעת ההזמנה, על המסך תופיעה עלות האיסוף המינימלית עבור התעריף שנבחר. בקרה זה העלות הסופית תחושב בסוף הנסיעה.