קופונים

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים

קופון מאפשר לך לקבל הנחה על נסיעה אחת או יותר בעת הזמנת מונית דרך האפליקציה.

לקבלת ההנחה, הזן את הקופון בעת ביצוע ההזמנה:

  1. פתח את תפריט האפליקציה ← קופון ← הפעל.
  2. הזן את הקופון (אל תעתיק אותו).
  3. לחץ שוב על הפעל (או בוצע).

על המסך יופיע סכום ותאריך התפוגה של הקופון.

כדי להפסיק את השימוש בקופון, עבור אל תפריט האפליקציה ← קופון, לחץ על בכרטיסיית הקופון, ולאחר מכן אשר את הבחירה.