כיצד להשתמש בקופון

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים

באמצעות הקופון באפשרותך לקבל הנחה על נסיעה אחת או יותר.

לקבלת ההנחה, הזן את הקופון בעת ביצוע ההזמנה:

  1. עבור אל תפריט האפליקציה ← קופון ← הפעל.
  2. הזן ידנית את קוד הקידום (אל תעתיק אותו).
  3. לחץ הפעל (או בוצע).

כדי להפסיק את השימוש בקופון, עבור אל תפריט האפליקציה ← קופון, לחץ על בכרטיס הקופון, ולאחר מכן אשר את הבחירה.