כיצד לשנות את שפת האפליקציה

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים
iOS
  1. עבור אל הגדרות הטלפון ← כללי ← שפה ואזור.
  2. לחץ על שינוי.
  3. ברשימה סדר שפות מועדפות, הקש על וגרור את השפה הרצויה לראש הרשימה.
  4. לחץ בוצע ← הבא.

    אם השפה הרצויה אינה מופיעה ברשימה, הקש על הקישור הוסף שפה במסך שפה ואזור. בחר את השפה הרצויה, הקש על בוצע ואשר את הבחירה.

Android

עבור לתפריט האפליקציה, הקש על ← הגדרות ← שפת אפליקציה ובחר את השפה הרצויה.