כיצד נגבה סכום הנסיעה

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים

תשלומי נסיעות ללא מזומן עדיין אינם זמינים באזורים מסוימים.

עלות הנסיעה הכוללת נשמרת מיד לאחר שאתה מגיע ליעדך. במקרים מסוימים, חלק מהעלות הכוללת נשמר בנקודות שונות לאורך הנסיעה.

הכסף נגבה עד 24 שעות ממועד שמירת הסכום. אם סכום הכסף שנגבה קטן מהסכום שנשמר, תוחזר יתרת הכספים לחשבונך. הזמן הנדרש לשחרור כספים שלא נגבו תלוי בבנק שלך.

אם הסכום הנותר בכרטיסך אינו מכסה את הנסיעה, הסכום האמור ייגבה באופן אוטומטי לאחר הוספת כסף לכרטיס. ייתכן שהסכום הכולל ייגבה בבת אחת או במספר תשלומים לאורך שנה החל מהרגע שבו המערכת נכשלה לגבות את מלוא סכום הנסיעה.