כיצד למחוק פרטי כרטיס

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים

תשלומי נסיעות ללא מזומן עדיין אינם זמינים באזורים מסוימים.

  1. פתח אל תפריט האפליקציה ← אמצעי תשלום.
  2. בחר כרטיס ולחץ על מחק כרטיס.