כיצד להסיר תחנות מוניות מסוימות מאפשרויות הנסיעה

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים

האפליקציה מהאפשרת להסיר תחנות מוניות מסוימות מרשית מקבלי ההזמנות שלך.

  1. פתח אל תפריט האפליקציה ועבור אל ← מידע ← תחנות מוניות ← רשימה שחורה.
  2. בחר את תחנות המוניות שאתה מעוניין להסיר מהרשימה ולחץ בוצע.

אם תשנה את דעתך בעתיד, תמיד תוכל להסיר את תחנת המוניות הרצויה מהרשימה השחורה. כדי לעשות זאת, לחץ שוב על רשימה שחורה.