כיצד מחושבת עלות הנסיעה

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים

מידע על תעריפי הנסיעה הקיימים ניתן למצוא בדף התמחור.

בעת ביצוע הזמנה באתר או דרך האפליקציה ב-iOS (גרסה 3.50 ומעלה) או ב-Android (גרסה 3.15 ומעלה), תחושב עלות נסיעה קבועה (תלויה בתנאי האזור). עלות משוערת תוצג באפליקציות הפועלות על גרסאות אחרות של טלפונים ניידים.

עלות הנסיעה מחושבת בהתאם לדרגת השירות שנבחרה, למרחק מהיעד, לזמן הנסיעה, למצב התנועה ולתנאי מזג האוויר.

העלות הקבוע לא תעלה גם אם תיתקע בפקק תנועה בלתי צפוי או אם הנהג ייאלץ להחליף מסלול. העלות תחושב מחדש רק אם תחרוג מזמן ההמתנה החינמי, תשנה את היעד הסופי או תבקש מהנהג לעשות עצירה בדרך.

הערה: באזורים מסוימים אין אפשרות לקבל עלות קבוע. במקום זאת, תחושב עלות משוערת.

באזורים אלו העלות המשוערת תוצג בתחילת הנסיעה (שבדרך כלל מופיעה בצורה בולטת עם הסימן הרלוונטי במידה ובחרת את מקום האיסוף והיעד). העלות הסופית עשויה להיות שונה מהעלות המשוערת.

אם לא ציינת את היעד בעת ההזמנה, על המסך תופיעה עלות האיסוף המינימלית עבור התעריף שנבחר. בקרה זה העלות הסופית תחושב בסוף הנסיעה.