כיצד לבטל את ההזמנה

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים

שים לב כי ביטול ההזמנה לאחר הגעת המונית ייגבה בתשלום.

כדי לבטל את ההזמנה, לחץ על ← בטל הזמנה בחלק התחתון של המסך.

בנוסף תוכל להתקשר לסדרן בתחנת המוניות כדי לבטל את ההזמנה. מספר הטלפון מופיע בתפריט הנסיעה ( ← פרטי נסיעה).