תעריף שגוי

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים

אם עלות הנסיעה לא חושבה נכון או שחוייב סכום שגוי, יש לפנו אלינו.