בוצע תשלום כפול עבור הנסיעה

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים

תשלומי נסיעות ללא מזומן עדיין אינם זמינים באזורים מסוימים.

במקרה ששילמת עבור הנסיעה במזומן, אולם התשלום חוייב גם בכרטיס האשראי, אנא יידע אותנו על כך.