Beceriler

Müşteri yanıtlarınızı ve becerinizi (bu tip görevleri yapabilme becerisini) kontrol eder. Beceriler, 0 ile 100 puan arasında değerlendirilir. Beceri puanlarını görmek için Profil'e gidin.

Beceri puanı sayesinde müşteriler, görevleri iyi yapan kullanıcılara görevlerini teklif eder. Beceri puanınız ne kadar yüksekse mevcut görev çeşitliği de o kadar geniş olur.

Müşteriler, beceri puanınıza göre ödeme yapabilir. Beceri puanınız ne kadar yüksekse görev başına aldığınız ödeme o kadar yüksek olur.

Bu tip görevleri çok iyi yapamıyorsanız beceri puanınız düşer. Bu tip görevlere erişiminiz de engellenebilir.