Beceriler

Müşteri yanıtlarınızı ve becerinizi (bu tip görevleri yapabilme becerisini) kontrol eder. Beceriler, 0 ile 100 puan arasında değerlendirilir. Beceri puanlarını görebilmek için  → Reyting ve beceriler üzerine tıklayın.

Beceri puanı sayesinde müşteriler, görevleri iyi yapan kullanıcılara görevlerini teklif eder. Beceri puanınız ne kadar yüksekse mevcut görev çeşitliği de o kadar geniş olur.

Müşteriler, beceri puanınıza göre ödeme yapabilir. Beceri puanınız ne kadar yüksekse görev başına aldığınız ödeme o kadar yüksek olur.

Bu tip görevleri çok iyi yapamıyorsanız beceri puanınız düşer. Bu tip görevlere erişiminiz de engellenebilir.