Ստանալ թերմոփաթեթ կամ թերմոարկղ

Լրացուցիչ ընտրանքներ միացնելով՝ կարող եք ավելացնել ձեր եկամուտը։

Թերմոփաթեթներով կարող եք առաքման պատվերներ վերցնել սրճարաններից և ռեստորաններից։ Թերմոփաթեթների հավաքածուն անհրաժեշտ կլինի ձեռք բերել ինքնուրույն։

Թերմոարկղի առկայության դեպքում սննդի առաքման պատվերները կշատանան։ Թերմոարկղը կարելի է գնել կամ վարձակալել այն գործընկեր կազմակերպությունից, որում գրանցված եք։