Ne mogu da promenim status narudžbine

Potrebno je da postavljate statuse dostave u svakoj od njenih faza. Ako ne možete da postavite status, pokušajte sledeće:

  1. Proverite internet konekciju i GPS.
  2. Idite na sistemska podešavanja telefona → Podešavanja lokacije vašeg telefona → proverite da li su uključeni “Visoka preciznost” ili “Sa svih izvora”.
  3. Pokušajte da restartujete telefon.

Ako to nije rešilo problem, pišite nam i pokušaćemo da pomognemo.