Төлөмдөргө байланыштуу суроо

Баланска Киреше бөлүмүндө көз салып турса болот: ар бир буйрутма боюнча толук маалымат берилген. Нак эмес акча менен төлөнгөн буйрутмалардын акысы баланска 3-5 күндүн ичинде түшөт.

Эгер белгилүү бир буйрутманын төлөмүн териштириш керек болсо – буйрутмалардын тизмесинен керектүүсүн тандап, бизге жазыңыз.