გადახდების საკითხი

ბალანსი შეგიძლიათ აკონტროლოთ განყოფილებაში გამომუშავება: თითოეული შეკვეთისთვის წარმოდგენილია დეტალური ინფორმაცია. უნაღდო შეკვეთების ფული ირიცხება ბალანსზე 3-5 დღის განმავლობაში.

თუ საჭიროა შეკვეთის ანაზღაურებაში გარკვევა – შეკვეთების სიიდან აირჩიეთ საჭირო შეკვეთა და მოგვწერეთ.