Ne mogu da stupim u kontakt sa pošiljaocem ili primaocem

Ako ne možete da stupite u kontakt sa primaocem, sačekajte 10 minuta i ne odustajte od pokušaja da ga dobijete na telefon. Potrebno je da ga pozovete najmanje 4 puta.

Nakon 10 minuta čekanja, kontaktirajte sa pošiljaocem i dogovorite se o povraćaju pošiljke. Ako niste uspeli da stupite u kontakt sa njim, sačuvajte pošiljku i pišite nam, reći ćemo vam šta da uradite.