Чукул кырдаал

Эмне болгонун толук айтып бериңиз. Биз сизге мүмкүн болушунча тезирээк жардам бергенге аракет кылабыз.