Արտակարգ իրավիճակ

Մանրամասն նկարագրեք տեղի ունեցածը։ Մենք կաշխատենք հնարավորինս արագ օգնել ձեզ։