Vēlos atcelt pasūtījumu

Pasūtījuma kartītē ir poga Atcelt. Taču centieties pēc iespējas retāk izlaist vai atcelt sistēmas piedāvātos pasūtījumus. Pretējā gadījumā jūs zaudēsiet aktivitātes punktus, kas ietekmē pieeju servisam un turpmāko pasūtījumu skaitu.