Pristup narudžbinama je onemogućen

U odeljku Dijagnostika možete videti sve što ometa rad.

Ako želite da vratite pristup određenoj tarifi, kliknite na nju u odeljku Vozač i pratite uputstva.

Da ne biste izgubili pristup narudžbinama, molimo vas da pratite pokazatelje aktivnosti i rejtinga, kao i da poštujete standarde kvaliteta i bezbednosti.