Uždaryta prieiga prie užsakymų

Skyriuje Diagnostika galite pamatyti viską, kas trukdo dirbti.

Jei norite atkurti prieigą prie konkretaus įkainio, spustelėkite jį skyriuje Vairuotojas ir vykdykite tolesnius nurodymus.

Kad neprarastumėte prieigos prie užsakymų, stebėkite aktyvumo ir reitingo rodiklius bei laikykitės kokybės ir saugos standartų.