אין גישה להזמנות

בודקים את הפתרונות שכתובים בקטע פתרון בעיות כדי לחזור למצב מחובר.

אם רוצים לקבל גישה לשירות מסוים, מקישים עליו בקטע נהג ופועלים לפי ההוראות.

כדי שהגישה לא תיחסם, כדאי לשים לב לנקודות הפעילוּת ולדירוג ולציית לכל כללי השירות והבטיחות.