למה לחצן ההפסקה לא פועל/מופיע באפליקציה?

אפשר לצאת ל-20 דקות הפסקה בכל משמרת שלכם. אם לחצן ההפסקה לא פועל, זה אומר שכבר יצאתם להפסקה.

למשמרות פתוחות אין לחצן הפסקה כי אפשר לסיים אותן מתי שרוצים.