აპლიკაციასთან მუშაობის წესები

აპლიკაციამ რომ უშეცდომოდ იმუშავოს:

  1. სლოტის დაწყებამდე შეამოწმეთ კავშირი ინტერნეტთან.
  2. გამორთეთ ენერგიის დაზოგვის რეჟიმი, აპლიკაციის მუშაობის შეზღუდვები და დაუშვით აპლიკაციაში თქვენი გეოლოკაციის გამოყენება.
  3. ნუ ჩახვალთ მეტროში აქტიური შეკვეთის გარეშე. თქვენს ლოკაციაზე დაბრუნება უმჯობესია მიწისზედა ტრანსპორტით, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ გამოტოვებთ ახალ შეკვეთას ინტერნეტთან ცუდი კავშირის გამო.

და კიდევ: ხანგრძლივი სატელეფონო საუბრები ამცირებს გეომონაცემების სიზუსტეს და ამის გამო აპლიკაციამ შეიძლება არასწორად იმუშაოს.