Ne mogu da promenim status narudžbine

Statusi dostave se moraju postavljati u svakoj od njenih faza: čim ste prihvatili narudžbinu, preuzeli je, došli do korisnika i predali je.

Ali ako ne možete da postavite status, pokušajte sledeće:

  1. Proverite internet konekciju i GPS.
  2. Idite na sistemska podešavanja telefona → Podešavanja lokacije vašeg telefona → proverite da li ste uključili “Visoku tačnost” ili “Prema svim izvorima”.
  3. Pokušajte da restartujete telefon.