מה עושים אם לא מצליחים לשנות את סטטוס ההזמנה?

צריך לשנות את סטטוס ההזמנה בכל אחד מהשלבים ברגע שמאשרים אותה, אוספים את ההזמנה, מגיעים למשתמש ומוסרים אותה.

אם לא מצליחים לשנות את סטטוס ההזמנה:

  1. בודקים את החיבור לאינטרנט ול-GPS.
  2. נכנסים להגדרות המערכת של הטלפון ← הגדרות המיקום ← ומוודאים שהאפשרויות „High accuracy” [דיוק גבוה] או „All sources” [כל המקורות] מופעלות.
  3. מנסים להפעיל מחדש את הטלפון.