Буйрутманы кампадан алып кете албай жатам

Эгер кампа буйрутманы бере албай жатса, кызматкерлерден колдоо кызматына жазууну сураңыз. Буйрутманы 30 мүнөттөн ашык убакыттан бери бербей жатышса – бизге жазыңыз.