Չեմ կարողանում վերցնել պատվերը պահեստից

Եթե պահեստը չի կարողանում տալ պատվերը, խնդրեք աշխատակիցներին գրել աջակցման կենտրոնին։ Եթե պատվերը չեն տալիս 30 րոպեի ընթացքում, գրեք մեզ։