מה עושים אם התקבלו כמה הזמנות בבת-אחת?

אם קיבלתם כמה הזמנות במקביל, טפלו בהן אחת אחרי השנייה. באפליקציה יוסבר באיזה סדר עליכם למסור את המשלוחים.

אם בדוח היומי יהיה כתוב שמסרתם את ההזמנות באיחור, שלחו לנו את הדוח עם צילום מסך של המסלול ושל ההזמנות שנמסרו בו-זמנית. נטפל בבעיה.