Eyni anda bir neçə sifariş gəlib

Eyni anda bir neçə sifariş gələn zaman onları sıra ilə yerinə yetirin. Proqramda əvvəlcə hansı sifarişi çatdırılmalı olduğunuz qeyd ediləcək.

Günlük hesabatda həmin sifarişlər üzrə gecikmə qeyd edilibsə, hesabatı, marşrutun və eyni anda gəlmiş sifarişlərin ekran şəklini bizə göndərin. Məsələni aydınlaşdırarıq.