Nedovoljno vremena za dostavu

Ako mislite da nije bilo dovoljno vremena za dostavu, napravite snimak ekrana tajmera i pišite nam. Proverićemo šta se desilo.