מה עושים אם זמן המשלוח קצר מדי?

אם לדעתכם הזמן שהוקצב לא מספיק למסירת המשלוח, יש לצלם צילום מסך של הטיימר ולפנות אלינו. נבדוק את העניין.