Чукул кырдаал

Эмне болгонун толук айтып бериңиз. Биз сизге мүмкүн болушунча эртерээк жардам бергенге аракет кылабыз.