საგანგებო სიტუაცია

დაწვრილებით აღწერეთ, რა მოხდა. ვეცდებით რაც შეიძლება მალე დაგეხმაროთ.