Жүк абдан чоң

Жеткирилчү жүк абдан чоң болуп, баштыкка батпай жатабы? Бизге жазыңыз – жардамга бирөөнү жиберебиз.