ההזמנה גדולה מדי

האם ההזמנה לא נכנסת לתיק? אפשר לפנות אלינו ונשלח מישהו שיעזור.