Жеткирүү дареги өзгөрдү

Колдонуучу кээде буйрутмага кандайдыр бир маалымат кошуп же өзгөртүп коюшу мүмкүн. Мисалы, подъезддин же кабаттын номерин. Бул учурда сиз жеткирүүнү кадимкидей эле уланта берсеңиз болот. Бирок, эгерде колдонуучу жаңы даректи көрсөтсө, ал дарек мурдагыга караганда алда канча алыс болсо – бизге жазыңыз. Биз колдонуучуга чалып, эмне кылыш керек экенин чечишип алабыз.