Kasnim na slot

Ako zakasnite više od 30 minuta, slot će nestati i nećete moći da ga pokrenete. Tada ćete morati da izaberete novi slot u aplikaciji, jer bez njega nećete moći da primate narudžbine.

Ako kasnite sa narudžbinom u prethodnom slotu, a prema planu treba da počne vaš novi slot – on će se prilagoditi uzimajući u obzir kašnjenje.