Aš vėluoju į pamainą

Jei vėluosite daugiau nei 30 minučių, pamaina dings ir negalėsite jos pradėti. Tada programėlėje reikės pasirinkti naują pamainą, nes be jos negalėsite gauti užsakymų.

Jei užtrukote su užsakymu iš ankstesnės pamainos, bet pagal tvarkaraštį turi prasidėti nauja pamaina, ji prisitaikys atsižvelgiant į vėlavimą.