ვაგვიანებ სლოტზე

თუ თქვენ იგვიანებთ 30 წუთზე მეტი ხნით, სლოტი გაქრება და მისი დაწყება ვეღარ მოხერხდება. მაშინ საჭირო იქნება აპლიკაციაში ახალი სლოტის არჩევა, რადგან მის გარეშე შეკვეთების მიღებას ვერ შეძლებთ.

თუ თქვენ შეფერხდით წინა სლოტით გათვალისწინებულ შეკვეთაზე, მაგრამ გეგმით უნდა დაგეწყოთ ახალი სლოტი, მოხდება სლოტის კორექტირება დაგვიანების გათვალისწინებით.