מה עושים אם מאחרים למשמרת?

אם אתם מאחרים למשמרת ביותר מ-30 דקות, היא תימחק ולא תוכלו להתחיל אותה. כדי לקבל מאיתנו הזמנות תצטרכו לבחור משמרת חדשה באפליקציה.

אם אתם מאחרים עם הזמנה מהמשמרת הקודמת, והמשמרת הבאה עומדת להתחיל, המערכת שלנו תתחשב באיחור באופן אוטומטי.