Слоттон баш тарткым келет

Эртеңки слоттон баш тарткыңыз келеби? Аны бүгүн саат 12:00гө чейин алып салса болот.

Эгер слот бүгүнкүгө пландалган болсо, аны өзгөртүү же алып салуу мүмкүн болбойт.