U aplikaciji piše da imam privremenu blokadu

Pišite nam, sve ćemo proveriti i rešiti.