Колдонмо мен убактылуу бөгөттөлгөнүмдү жазып жатат

Бизге жазыңыз – баарын текшерип, териштиребиз.