U vozilu su ostale stvari ili pošiljka

Opišite detaljno šta je klijent zaboravio. Stupićemo u kontakt sa njim i obavestiti ga o pronađenoj stvari. Molim vas da pomognete osobi da vrati svoje stvari, biće vam veoma zahvalna.