Neko je zaboravio stvari u mom automobilu

Detaljno opišite šta je klijent zaboravio. Mi ćemo ga kontaktirati i reći ćemo mu da smo našli stvari. Molim vas pomozite čoveku da povrati stvari — biće vam veoma zahvalan.