Машинамда бир нерселер калып калыптыр

Кардар эмнесин унутуп калганын кеңири айтып бериңиз. Биз аны менен байланышып, табылган нерсе тууралуу маалымат беребиз. Кардардын калтырган нерселерин кайтарып алуусуна жардам бериңиз — ал абдан ыраазы болот.