Skundas dėl kliento

Abu vairuotojai ir vairuotojai turi gerbti vieni kitus. Jei jums rasti sau į netinkamą padėtį su jūsų rider, įsitikinkite, kad nedelsdama praneša mums į užsakymo pastabas. Išsamiai aprašykite situaciją, kad galėtume jums kuo greičiau padėti.