תלונה על לקוח

גם הנהגים וגם הנוסעים נדרשים לכבד זה את זה. אם מצאת את עצמך במצב בלתי הולם מול נוסע, הקפד ליידע אותנו באופן מיידי בהערות ההזמנה. על מנת לעזור לנו לפתור כיאות את הבעיה, אנא תאר בפירוט את התקרית.